Hỗ trợ cuộc sống tốt đẹp hơn

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng nghiêm ngặt và dịch vụ hiệu quả để hỗ trợ cuộc sống tốt đẹp hơn

Dịch vụ cộng thêm

Hệ thống giám sát thang máy từ xa bao gồm hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu tại chỗ và "hệ thống giám sát và quản lý từ xa" của trung tâm bảo trì.Nó là sự lựa chọn hàng đầu của hệ thống giám sát thang máy trong nhiều cộng đồng.

1618972513319166

Các chức năng chính:

1. Máy tính của trung tâm bảo trì có chức năng giám sát thời gian thực.
"Bộ thu thập dữ liệu" có thể thực hiện các chức năng phân tích logic của tín hiệu thang máy, cảnh báo tự động và cảnh báo sự cố.

2. Chức năng quản lý thông tin sự cố và bảo trì của khách hàng của trung tâm bảo trì

3. Chức năng liên lạc nội bộ từ xa

4. Dịch vụ giám hộ VIP

5. Bạn có thể thông báo trước cho KOYO bằng văn bản khi các cuộc họp quy mô lớn sẽ được tổ chức trong tòa nhà, hoặc khi các nhân vật quan trọng sẽ đến thăm.Chúng tôi sẽ xác nhận trước hoạt động an toàn của thang máy và cử nhân viên đặc biệt giám sát thang máy tại chỗ trong thời gian diễn ra sự kiện.

6. Dịch vụ kiểm tra hàng năm
Với sự đồng ý của các bộ phận liên quan, KOYO hiện có thể tiến hành xác minh tại chỗ bộ điều tốc thang máy và cấp chứng chỉ tại chỗ, điều này có thể giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động của thang máy.