Hỗ trợ cuộc sống tốt đẹp hơn

Với công nghệ tiên tiến, chất lượng nghiêm ngặt và dịch vụ hiệu quả để hỗ trợ cuộc sống tốt đẹp hơn

Dịch vụ truyền thống

1618972826964815

Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng, KOYO cung cấp nhiều lựa chọn kinh doanh bảo trì truyền thống.

Bảo trì thường xuyên: thang máy và thang cuốn được bảo trì hai tuần một lần, nội quy bảo trì của công ty KOYO được thực hiện theo định kỳ.

Bảo trì theo chỉ định: ngoài việc bảo trì thường xuyên, nhân viên đặc biệt sẽ được chỉ định để cung cấp dịch vụ trực cho thang máy cả ngày.

Bảo dưỡng trung gian: ngoài bảo trì thường xuyên hoặc được chỉ định, không phải trả thêm phí cho việc thay thế một số phụ tùng thay thế được chỉ định.

Bảo trì toàn bộ: ngoại trừ bảo trì định kỳ hoặc chỉ định, không tính thêm phí thay thế tất cả các phụ tùng khác trong thang máy trừ dây thép, cáp và toa;Không tính thêm phí cho việc thay thế tất cả các phụ tùng thay thế khác trong thang cuốn ngoại trừ đai tay vịn, bậc, đĩa xích truyền động và xích bậc.